Branża Budowlana

Systemy oddymiania

System oddymiania to instalacja w budynku odpowiadająca za odprowadzanie trujących spalin i dymu. W przypadku pożaru skuteczne oddymienie przestrzeni może uratować ludzkie życie i zdrowie. Sprawny system przeciwpożarowy obniża temperaturę dymów, co chroni konstrukcję budynku. Dzięki niemu strażacy i ratownicy uzyskują bezpieczniejsze warunki i widoczność do swoich działań. Skuteczność systemu oddymiania to gwarancja szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku.

Systemy oddymiania – budowa i zasada działania

Wentylacja pożarowa to dobrane według projektu odpowiednie urządzenia wraz z okablowaniem. Są to centrale oddymiania, przyciski oddymiania, czujniki ruchu, okna oddymiające, systemy napędów, kurtyny dymowe i klapy oddymiające. Każdy z tych elementów musi spełniać zgodne z prawem budowlanym normy dopuszczenia do użytku. Okablowanie musi być niepalne i uniepalnione. W momencie pożaru czujki dymowe lub przyciski oddymiania uruchamiają automatycznie systemy oddymiania. Otwierają się klapy dymowe lub okna wyposażone w napęd. Nad ich pracą czuwa centrala zarządzająca. System klap w połączeniu z otworami napowietrzającymi doprowadzają świeże powietrze i odprowadzają dym, a kurtyny dymowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu.

Rodzaje systemów oddymiania

Budowa systemu oddymiania będzie odmienna w zależności od jego rodzaju i sposobu działania. Wyróżnia się dwa rodzaje wentylacji przeciwpożarowej. Są to:

  • Systemy oddymiania grawitacyjne, działające zgodnie z prawami fizyki, z wykorzystaniem efektu przeciągu. Zadaniem tego systemu jest chronienie w pierwszej kolejności dróg ewakuacyjnych, wyprowadzenie dymu na zewnątrz i wyrównanie ciśnienia. Na dachu budynku montowane są klapy oddymiające otwierane w przypadku pożaru. Tę funkcję mogą pełnić także okna w najwyższej kondygnacji. Aktywowanie ich jest automatyczne.
  • System oddymiania mechanicznego zasilany jest elektrycznie i sterowany przez centralę. Jego podstawą są wentylatory oddymiające i kanały dymowe, specjalnie zaprojektowane. Klapy napowietrzające doprowadzają powietrze z zewnątrz. Klapy oddymiające odprowadzają dym na zewnątrz. Istotną rolę w tym systemie pełnią klapy odcinające. Oddzielają one poszczególne strefy. Kanały wentylacyjne wyciągowe obejmują wszystkie pomieszczenia i kondygnacje budynku. Wentylatory generują odpowiedni przepływ powietrza, a czujniki sprawdzają ich efektywność. Urządzenie sterujące dostosowuje przepływ powietrza do potrzeb.

System oddymiania mechanicznego jest uzupełnieniem systemu grawitacyjnego.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Solar Polska – http://solar.pl/

Fot. Shutterstock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *